Нүүр хуудас  ›  ТББ-ын мэдээлэл
 
Хоёр дахь мөчлөг: 2015.05.05
Эхний мөчлөг: 2010.11.02
2019.10.05  Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит тайланг гурав дахь удаагаа илгээлээ
2019.09.01  Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит дүгнэлт хэлэлцүүлэг (UPR)-ийн тайлан танилцуулах зөвлөлдөх уулзалт боллоо
2019.08.22  “НҮБ-ын гэрээний хороодын гомдлын механизмыг үр нөлөөтэй ашиглах нь” сэдэвт сургалт боллоо
2019.08.09  А.Балдангомбо: Хичнээн сорилт, бэрхшээлтэй тулгарсан ч “ШАНТАРЧ БОЛОХГҮЙ”
2019.08.07  Аливаа бодлогын баримт бичигт манай санал туссан байвал ихэд урам авдаг
  Монголын хүний эрхийн ТББ-уудын Форумын илтгэл

Монгол улсын Засгийн газар  2015 оны 5 дугаар  сарын 05-нд болох Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит дүгнэлт хэлэлцүүлэг (UPR - Universal Periodic Review)-ийн  ажлын хэсгийн 22-р хуралдаанд Монгол Улс дахь Хүний эрхийн төлөв байдлын талаарх Үндэсний хоёрдугаар илтгэлээ хэлэлцүүлэх гэж байна.

Монгол улс 4  жилийн өмнө буюу 2010 оны 11-р сарын 02-ны өдөр НҮБ-ын Хүний эрхийн ээлжит дүгнэлт хэлэлцүүлэгт анх удаа оролцсон бөгөөд НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөл нийт 129 зөвлөмж өгсөнөөс Засгийн газар 126 зөвлөмжийг  хэрэгжүүлэх амлалт авсан юм.

Хүний эрхийн ТББ-уудын Форум Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит дүгнэлт хэлэлцүүлэг /UPR/-ийн  хоёр дахь мөчлөгт 10 сэдвээр мэдээлэл бэлтгэн 2014 оны 9 дүгээр сарын 15-нд НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлд хүргүүллээ. 

Хоёр дахь мөчлөг: 2015.05.05

Эхний мөчлөг: 2010.11.02

Иргэний нийгмийн хэд хэдэн байгууллага хамтран эсхүл нэг байгууллага дангаараа өөрийн улс орон дахь хүний эрхийн анхаарал татсан асуудлаар илтгэл бэлтгэн UPR-т илгээж болно. 

НҮБ-ын гишүүн улс орнуудын хүний эрхийн төлөв байдлыг 4 жил тутам дүгнэн хэлэлцэх Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит дүгнэлт хэлэлцүүлэг /UPR/ хэмээх шинэ механизм нь ТББ-уудын оролцоог илүү нэмэгдүүлж чадсанаараа давуу талтай болж чадсан. Ямар ч ТББ UPR-т тайлан мэдээлэл хүргүүлэх, Ажлын хэсгийн хуралдаан болон түүний шийдвэрийг хэлэлцэн батлах ХЭЗ-ийн Бүгд хуралд оролцох боломжтой юм.   

Төрийн бус байгууллагын илтгэл нь 

              - Хугацааны хувьд Үндэсний илтгэлээс түрүүлж  ХЭЗ-д хүрдэг
              - Үндэсний илтгэлтэй адил хэмжээнд хэлэлцэгддэгээрээ ач холбогдолтой юм.

2010 оны 11-р сард Монгол Улс UPR-ын эхний мөчлөгт оролцохтой холбогдуулан  2010 оны 1 дүгээр сард  төрийн бус байгууллагуудын дунд зохион байгуулсан сургалтын үр дүнд хүний эрхийн ТББ-уудын форум  байгуулагдаж 9 асуудлаар мэдээлэл бэлтгэн ХЭЗ-д хүргүүлж,  ажлын хэсгийн 9-р хуралдаанд ТББ-ын форумын төлөөлөгчид ажиглагчаар оролцсон юм.


Монголын засгийн газрын төлөөлөгчид Хүний эрхийн зөвлөлийн хуралдааны үеэр улс орнуудын тавьсан асуултанд Монгол улсын Засгийн газрын төлөөлөгчдийн өгсөн зарим хариулттай ТББ-ын форум санал нийлэхгүй байгаагаа мэдэгдэж байв.


НҮБ-ын Хүний эрхийн дээд комиссарын газар/Монгол