Нүүр хуудас
 
2013.12.09  2013 оны 12-р сарын 10-ны өдрийн 12.00 цагт “Монгол Ньюс” мэдээллийн төвд хэвлэлийн хурал болно
2012.03.23  Монгол улс НҮБ-ын Хүний эрхийн Зөвлөлөөс гаргасан зөвлөмжийн хэрэгжилтийн тайланг 2015 онд тавина
2012.02.10  ИУТЭОУП-ын нэмэлт II протоколд нэгдэн орох хуулийн төслийг баталлаа
2011.12.09  “Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүний Эрхийн Хорооны дүгнэлт зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх нь” дугуй ширээний ярилцлага боллоо
2011.12.08  “Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүний Эрхийн Хорооны дүгнэлт зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх нь” сэдэвт хэлэлцүүлэг боллоо
  Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит дүгнэлт хэлэлцүүлэг (UPR - Universal Periodic Review)-ийн 2 дахь мөчлөг 2012 - 2015 онд үргэлжилж байна.
Монгол улсын Засгийн газрын бэлтгэсэн Үндэсний илтгэлийг 2010 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр UPR-ын ажлын хэсгийн 9-р хуралдаанаар хэлэлцэж 129 зөвлөмж өгсөнөөс 126 зөвлөмжийг Монгол Улс хэрэгжүүлэх үүрэг амлалт авсан.

НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлөөс баталсан хуваариар 126 зөвлөмжийн хэрэгжилтийн талаар
- Монголын Засгийн газар Үндэсний илтгэлээ 2015 оны нэгдүгээр сарын 19-нд,
- ТББ-ууд мэдээллээ 2014 оны 9 дүгээр сарын 15-нд ХЭЗ-д илгээсэн байх ёстой.

Үндэсний илтгэлийг хэлэлцэх UPR-ын ажлын хэсгийн 22-р хуралдаан 2015 оны 5 дугаар сард болно.

Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит дүгнэлт хэлэлцүүлэг (UPR-Universal Periodic Review) нь НҮБ-ын гишүүн бүх улсуудынхаа хүний эрхийн үүрэг, амлалтынх нь биелэлт, хүний эрхийн төлөв байдлыг үнэн бодит мэдээлэлд үндэслэн дүгнэлт хэлэлцүүлгийг 4 жил тутамд хийдэг ХЭЗ-ийн тусгай механизм юм.
НҮБ-ын Хүний эрхийн дээд комиссарын газар/Монгол
 
 
Free counter and web stats