Нүүр хуудас
 
2012.03.23  Монгол улс НҮБ-ын Хүний эрхийн Зөвлөлөөс гаргасан зөвлөмжийн хэрэгжилтийн тайланг 2015 онд тавина
2012.02.10  ИУТЭОУП-ын нэмэлт II протоколд нэгдэн орох хуулийн төслийг баталлаа
2011.12.09  “Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүний Эрхийн Хорооны дүгнэлт зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх нь” дугуй ширээний ярилцлага боллоо
2011.12.08  “Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүний Эрхийн Хорооны дүгнэлт зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх нь” сэдэвт хэлэлцүүлэг боллоо
  Монгол улс хүний эрхийг хангах, хамгаалах талаар олон улсын болон иргэдийнхээ өмнө хүлээсэн үүрэг, амлалтаа хэрхэн хэрэгжүүлж буйг дүгнэн хэлэлцэх чухал мөч ирлээ.

НҮБ гишүүн улс орнуудынхаа хүний эрхийн төлөв байдлыг 4 жил тутам дүгнэн хэлэлцэх Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит дүгнэлт хэлэлцүүлэг (UPR - Universal Periodic Review) хэмээх цоо шинэ механизм бий болгосон билээ. 

    2007 оны 9-р сарын 21-нд ХЭЗ UPR-ийн эхний дөрвөн жилийн мөчлөгөөр  орох НҮБ-ын гишүүн 192 улсын дараалал тогтоосон хуанли  баталсан бөгөөд  эхний хэлэлцүүлэг 2008 оны 4-р сард эхэлсэн юм.

    2010 оны 11-р сарын 02-ны өдрийн 10.00 - 13.00 цагт /Женевийн цагаар/ UPR – ын ажлын хэсгийн 9-р хуралдаанаар  Монгол улс хүний эрхийг хангах, хамгаалах талаар олон улсын болон иргэдийнхээ өмнө хүлээсэн үүрэг, амлалтаа хэрхэн хэрэгжүүлж буйг дүгнэн хэлэлцэнэ. 

   Эрхэм Та энэхүү вэб сайтад зочилсноор:

         - Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит дүгнэлт хэлэлцүүлэг – UPR-ийн тухай ойлголттой  болно.

         - Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит дүгнэлт хэлэлцүүлэг – UPR-т
 
                     Монгол улсын Засгийн газрын тавих  Үндэсний илтгэл
                     Монгол улс дахь НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагууд 
                     Монгол улсын Хүний эрхийн үндэсний комисс  
                     Төрийн бус байгууллагуудын Форум 
                     Холбогдох бусад байгууллагууд
                   

илтгэлүүдтэй танилцана.

        - 2010 оны 11-р сарын 02-ны өдөр Монгол улс дахь хүний эрхийн төлөв байдлыг дүгнэн хэлэлцэж  буй UPR – ын ажлын хэсгийн 9-р  хуралдааны явцыг шууд үзэх  боломжтой.

        - Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит дүгнэлт хэлэлцүүлэг – UPR-аас  Монгол улсын Засгийн газарт хандсан дүгнэлт, зөвлөмжүүд, Монгол дахь хүний эрхийг хангах, хамгаалах талаар олон улсын өмнө Засгийн газрын авсан үүрэг, амлалттай танилцах болно.

  UPR  
 
 
 

 


НҮБ-аас хүний эрхийн нөхцөл байдлыг сайжруулах зорилгоор хэрэгжүүлдэг онцгой механизм

 

 

 

 

 

 

“Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит дүгнэлт хэлэлцүүлэг” НҮБ-ийн гишүүн 192 орон заавал оролцох ёстой бөгөөд 4 жил тутамд тайлангаа өгч хэлэлцүүлнэ.

 
НҮБ-ын Хүний эрхийн дээд комиссарын газар/Монгол
НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөл
"Монгол Улсад Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөр"-ийн ажлын алба
Монгол улсын Хүний эрхийн үндэсний комисс
Монголын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн Айвуун ТББ
Монголын Эмнести Интернэшнл
ДОХ-той тэмцэх үндэсний төв
Монголын ЛГБТ Төв
Итгэл сан
Хүний аюулгүй байдлын судалгааны төв
Хүйсийн тэгш эрхийн төв
 
 
Free counter and web stats